Kullanıcı Sözleşmesi

Mevzusanat.com Kullanıcı Sözleşmesi

 1. com internet sitesinde yazarlık, editörlük yahut yöneticilik yapan, sitenin ara yüzüne erişimi olan her üye işbu sözleşmeye ve onun hükümlerine uymak zorundadır. Siteye giriş yapan her kullanıcı işbu sözleşmeyi imzalamakla mükelleftir. Dolayısıyla siteye giriş yapan her kullanıcı işbu sözleşmeyi okumuş ve imzalamış sayılacaktır. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
 2. com internet sitesinde yayımlanan her içeriğin ve görselin yayın ve telif hakları mevzusanat.com’a aittir. Kullanıcı, mevzusanat.com’da yayımlanmış olan bu içeriklerini yahut görsellerini, mevzusanat.com Yönetim Kurulu’nun izni olmaksızın yahut ilgili içeriğin mevzusanat.com’da yayımlanmış halindeki internet linkinin bir kopyasını içeriğine koymaksınız başka bir internet ortamında yayımlayamaz. mevzusanat.com tüzel kişisi bu kuralı ihlal eden kullanıcılar hakkında gerekli yasal işlemi başlatma hakkına sahiptir.
 3. com internet sitesinde görev alan kişilerin, bu görevlerinden isteyerek ayrılması yahut site tarafından görevlerine son verilmesi halinde, kişinin içeriklerinin ve/veya görsellerinin silinmesinde yahut geçici olarak yayından kaldırılmasında mevzusanat.com inisiyatif kullanma hakkına sahiptir. Görevinden ayrılan yahut görevine son verilen kişinin isminin kullanılmasını istememesi durumunda ise, mevzusanat.com Yönetim Kurulu, kişinin içeriklerini şahsa ait olmayan kurumsal bir hesaba aktarabilecektir.
 4. Kullanıcı, mevzusanat.com’da yer alan bilgileri hiçbir şekilde çoğaltamaz, yayımlayamaz, kopyalayamaz, sunamaz ve/veya aktaramaz. Ayrıca kullanıcı, internet sitesinin bütününü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak paylaşamaz.
 5. Yazar yahut editör, görevi sırasında ve görevi nedeni ile öğrendiği sır niteliğini haiz bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşamaz. mevzusanat.com tüzel kişisi bu kuralı ihlal eden kullanıcılar hakkında gerekli yasal işlemi başlatma hakkına sahiptir. Gizli bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 6. Kullanıcı, mevzusanat.com içerisinde; hiçbir kişiye, şahsa, görev tanımına 3. kişiler aracılığı ile bilgi transferi, eleştiri, hakaret gibi hiçbir iletişimsel dayatmalarda bulunamaz.
 7. Kullanıcı; site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişim platformlarında ve içeriklerinde herhangi bir kişiyi veya etnik grubu rencide edecek, hakaret edecek ifadeler yahut küfür ve küfür niteliğinde ifadeler kullanamaz. mevzusanat.com, bu tarz ifadeleri içeren içerikleri yahut görselleri yayımlamama veya yayından geçici yahut kalıcı olarak kaldırma ve ilgili yazarın görevine derhal son verme hakkına sahiptir.
 8. Yazar; hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini ve paylaşmayacağını kabul etmektedir. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kişinin kendisi sorumlu olup, mevzusanat.com herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Böyle bir durumda ise mevzusanat.com Yönetim Kurulu, bu tür hesapları askıya alma, sona erdirme ve kişi hakkında yasal süreç başlatma hakkını saklı tutmaktadır. Bu sebeple de yargı mercilerinden, etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talebi doğrultusunda bunları paylaşma hakkına sahiptir.
 9. com bünyesinde çalışan kişiler, mevzusanat.com Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan iletişim ve paylaşım platformlarında (Slack, Discord, Whatsapp vb.) yer alan hiçbir konuşmayı, metni, görseli ya da sesi, görev aldığı süre zarfında ve görevden ayrıldıktan sonraki süreçte dahi hiçbir platformda paylaşamaz, yayımlayamaz ya da çoğaltamaz. mevzusanat.com tüzel kişisi bu kuralı ihlal eden kullanıcılar hakkında gerekli yasal işlemi başlatma hakkına sahiptir.
 10. com bünyesinde çalışan kişiler, mevzusanat.com Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan iletişim ve paylaşım platformlarındaki (Slack, Discord, Whatsapp vb.) konuşmalarında çalışma arkadaşlarını rencide edecek, hakaret edecek yahut küfür içerecek herhangi bir ifade kullanamaz. mevzusanat.com Yönetim Kurulu, bu kuralı ihlal eden kullanıcının görevine son verme hakkına sahiptir.
 11. Sitenin kullanıcılarının birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin kendi sorumluluğundadır. Bu durumda mevzusanat.com tüzel kişisinin hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
 12. com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin mevzusanat.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. mevzusanat.com’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 13. Kullanıcı, üçüncü kişilerin mevzusanat.com’un hizmetlerini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 14. com’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları, site işleteni ve sahibi kişilere veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması veya bu Site’nin kullanıcısı (yazarı, editörü vb.) olmak söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermemektedir.
 15. Kullanıcı, mevzusanat.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. 7
 16. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden mevzusanat.com sorumlu tutulamaz.
 17. com Yönetim Kurulu, gerektiğinde her zaman tek taraflı olarak üyenin üyeliğini silme hakkına sahiptir. Kullanıcı önceden bunu kabul eder. Bu durumda, mevzusanat.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur.
 18. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam edecektir.
 19. com dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
 20. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.