Mevzu, müzik... Müzik, hemen hemen hepimizin hayatında büyük bir yer kaplayan unsurlardan biridir. Birçok noktada bizi etkiler ve bambaşka dünyalara sürükler. Ve tabii ki bu bambaşka dünyaların mimarları sanatçılar… Merak ettiğimiz şey ise bizi bol bol düşündüren bu ahenkli sesler onlar için ne anlam ifade ediyor, onlar müzik hakkında ne düşünüyor? İşte sorumuzun cevabı, keyifli okumalar…

1. Ahmet Adnan Saygun (Besteci)

 • “Sözcüklerle anlatılması olanaksız duygu ve coşkuları; sezdirecek, duyurulacak biçimde düzenlenmiş sesler aracılığıyla başka gruplara yansıtma sanatıdır.”

2. Muammer Sun (Besteci)

 • “Müzik; başlıca iki ögesi ses ve ritm olan bir bütündür. Ses ve ritmle anlatım sanatıdır.”

3. Friedrich Nietzsche (Besteci)

 • “Müziksiz bir hayat hata olurdu.”

4. Inayat Khan (Müzisyen)

 • “Müzik insanı önce kendisiyle sonrada diğer insanlar ve evren ile bütünleştiren en etkili araç ya da en kısa yoldur.”

5. Wolfgang Amadeus Mozart (Besteci)

 • “Duygularımı şiirlere anlatamam çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerle de açıklayamam çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim. Çünkü ben bir müzisyenim.”

6. Felix Mendelssohn Bartholdy (Müzisyen)

 • “Müzik, ruhu kelimelerden daha etkili binlerce şeyle doldurur.”

7. Ludwig van Beethoven (Besteci)

 • “Müziğin asıl gücü insanı bestecisinin hayal dünyasına sürüklemesidir.”

8. Hammamizade İsmail Dede Efendi (Besteci)

 • “Müzik öyle bir denizdir ki, ben paçaları sıvadım hala içine giremedim.”

9. Richard Wagner (Besteci)

 • “Müziğin ruhunu aşktan başka bir şeyle anlatamam.”

10. Arthur Rubinstein (Piyanist)

 • “Müzik dilinin öğrenilmesi diğer dillerin öğrenilmesine benzer. Bu dili çocukluklarından başlayarak öğrenenler ona tüm yaşamları boyunca sahip olabilirler. Fakat yaşı ilerlemiş olanlar için onu öğrenmeyi başarmak hemen hemen imkansızdır.”

11. François Bazin (Besteci)

 • “Bütün büyük dehaların sevdiği bu ilahi sanat, belki bize vadedilmiş olan cennette tekrar bulunması için temenni olunan yegane sanattır.”

12. Robert Schumann (Besteci)

 • “Ezgisi olmayan müzik, müzik değildir.”

13. Friedrich Wilhelm Marpurg (Besteci)

 • “Müzik sözcüğü, seslerden oluşan bilim ya da sanatı anlatır; o, kuralların doğruluğu ölçüsünde bilim, bu kuralların gerçekleştiği ölçüde sanattır.”

14. Edward Elgar (Besteci)

 • “Bence havada müzik var, çevremizde müzik var, kısacası bütün dünya müzikle dolu diyebiliriz. Ama biz müziğin ancak gereksinim duyduğumuz kadarını kullanıyoruz.”

15. Claude Debussy (Besteci)

 • “Nasıl mercekler ışığın geometrisi ise, müzik de seslerin aritmetiğidir.”

Sanatçıların fikirleri bu şekilde fakat atlayamayacağımız birisi daha var;

 • “Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.”    -Mustafa Kemal ATATÜRK

Ve Mevzusanat olarak bizce müzik, gürültülü kalabalıkların dans etmesidir… 

Yazarın Notu: Şairlerden şiir hakkındaki düşünceleri yazıma da şuradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here